Kanta- potilastietoarkisto

Yritykseni on liittynyt kansalliseen Kanta- potilastiedon arkistoon. Kaikkien uusien toimintaterapiajaksojen käyntimerkinnät ovat luettavissa omakanta.fi - palvelussa.

Potilaalla on seuraavia Kanta-palveluihin liittyviä oikeuksia:

  • oikeus resepti- ja potilaskertomustietojensa tarkastamiseen
  • oikeus luovutustietojensa tarkastamiseen
  • oikeus tulla informoiduksi Kanta- palveluista
  • oikeus päättää potilastietojensa luovutuksesta
  • oikeus käyttää Omakanta- palvelua

Voit lukea lisää aiheesta osoitteessa www.kanta.fi