Kelan kuntoutuspalveluiden toteuttaminen 1.6.2020 alkaen:  Hallituksen linjaukset ovat vaikuttaneet myös Kelan kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen. 1.6.2020 alkaen palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta kasvokkain (läsnäkuntoutus) kaikissa kuntoutuspalveluissa. Kuntoutusta voidaan jatkaa myös reaaliaikaisena etäkuntoutuksena. Etäkuntoutusta käytetään, kun asiakas ja palveluntuottaja yhdessä katsovat, että kuntoutus on parempi tuottaa etänä. Asiakas arvioi itse kasvokkaiseen kuntoutukseen osallistumisen. Palveluntuottaja huomioi viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta. 

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita kuntoutuksen toteuttamiseen liittyen löytyy  www.kela.fi -sivuilta. 

Myös muiden maksajatahojen asiakkaiden kanssa läsnäkuntoutus on mahdollista. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin, mikäli se on asiakkaan tilanteeseen soveltuvaa. Läsnäolo- ja etäterapiasta sovitaan asiakkaan kanssa henkilökohtaiset tarpeet huomioiden sekä asianmukaiset hygieniaohjeistukset ja varotoimet huomioiden.

Etäkuntoutuksen toteuttamista varten käytössäni on Valviran hyväksymä tietoturva-asetukset täyttävä, asiakkaalle maksuton videopohjainen etäyhteys, jota on mahdollista käyttää  puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.