Taustaa

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 1998. Suoritin yläraajakuntoutuksen erikoistumisopinnot  Oulun ammattikorkeakoulussa ja kyseisten opintojen jälkeen työni on painottunut enenevässä määrin yläraaja- ja käden kuntoutukseen sekä CRPS- kipuasiakkaiden kuntoutukseen.

Vaikeavammaisten kuntoutus kuuluu työnkuvaani ja asiakasryhmiä ovat muun muassa neurologiset asiakkaat (esim. AVH, aivovamma- selkäydinvamma ) ja reumaatikot. Työskentelen myös muiden asiakasryhmien parissa, joilla on vaikeutta selvitä arkielämän toiminnoista.

Sairastumisen myötä muutoksia voi tapahtua monella eri elämän osa-alueilla. Muutokset toimintakyvyssä voivat vaikuttaa siihen, että seksuaalisuus ja sen toteuttaminen voivat muuttua vähintäänkin väliaikaisesti. Olen koulutukseltani myös seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti.

Lisää näkökulmaa työhöni olen saanut myös  suorittamalla psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen  sekä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan opinnot.